Texas: Đảng Cộng hòa ‘bịt miệng’ đảng viên

Dân biểu Tony Gonzales, đại diện cho Địa hạt 23 Texas vừa bị Đảng Cộng hòa (ĐCH) Texas bỏ phiếu thông qua quyết định kiểm duyệt vào cuối tuần vừa qua. (Podcaster: Nam Dương)