Theo Quách Tấn, tìm về núi cũ xem mai nở

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Theo Quách Tấn, tìm về núi cũ xem mai nở
/
Nhiều ngọn núi hình dáng rất kỳ dị như ngọn Mã Thiên Sơn, đứng phía này mà ngó thì rất ngạo, hung tợn như “há miệng mắng trời” nhưng đứng phía khác thì trông lại rất hiền lành “lễ độ”, có phía coi như ông Phật ngồi, có phía như hổ nằm… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: