Thử xem qua hồi ký của Kỳ nữ – Nghệ sĩ Kim Cương

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Thử xem qua hồi ký của Kỳ nữ – Nghệ sĩ Kim Cương
/
Là một trong những nhân vật hết sức sáng giá của nền văn nghệ Việt Nam Cộng Hòa, nghệ sĩ Kim Cương đã gieo cho cộng đồng người Việt tự do sự tuyệt vọng và tức giận… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: