Tình báo Mỹ ở Trung Quốc: Cánh cửa ngày càng hẹp

Thời Sự
Thời Sự
Tình báo Mỹ ở Trung Quốc: Cánh cửa ngày càng hẹp
/
Người từng là phó trợ lý giám đốc CIA phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2015 đến 2016, cho biết: “Đó là hệ thống khép kín vô cùng, vì đơn giản là chúng tôi không biết.” (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: