Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo

Thời Sự
Thời Sự
Ukraine hai tháng máu lửa và vai trò của tình báo
/
Tất cả cơ quan tình báo lớn đang ngày đêm nghe ngóng, dòm ngó những “trò mới” thể hiện quanh chiến sự Ukraine nhằm có thể chơi tay trên trong kỷ nguyên mới của nghiệp vụ tình báo… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: