Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN

Thời Sự
Thời Sự
Về bài của ông Nguyễn Hữu Liêm: Việt Kiều và Nhà nước VN
/
Nguyễn Hữu Liêm, một người Việt ở San Jose, là tiến sĩ Luật, tiến sĩ Triết nhưng có những "nhận định chính trị" sai lầm một cách thảm hại! (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: