Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ai sẽ kế vị Tập Cận Bình?

Nếu Tập Cận Bình không tìm ra người kế vị, Trung Quốc có thể rơi vào bất ổn, ảnh hưởng đến trật tự toàn cầu.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tạm biệt Ryuichi Sakamoto, người góp nhặt âm thanh của vũ trụ

Nghệ sĩ, nhà soạn nhạc Ryuichi Sakamoto đã dừng cuộc chơi khám phá âm thanh ở cõi hữu hạn này. Ông trở về với nơi đã đến.Nghệ sĩ, nhà soạn nhạc Ryuichi Sakamoto đã dừng cuộc chơi khám phá âm thanh ở cõi hữu hạn này. Ông trở về với nơi đã đến.

Advertisement
Advertisement
Advertisement