Ian Bùi

Cú lừa vĩ đại!
“The Big Lie” là cú lừa mà Trump và những kẻ thân cận dùng để thuyết phục những người phò Trump rằng cuộc bầu cử 2020 đầy rẫy gian lận.
NRA là ai?
Đa số người Việt có lẽ biết không nhiều về Hiệp hội Súng trường Quốc gia cũng như những sinh hoạt của họ. Phần lớn chỉ nghe đến NRA như một tổ chức vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền sở hữu súng… (Podcaster: Nam Dương)
NRA là ai?
NRA bắt đầu chuyển mục tiêu từ giải trí và thể thao sang chính trị. Thay vì phi đảng phái, NRA ngày càng nghiêng sang phía Cộng Hòa.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: