Kim Ngữ

Nỗi lo của Hoàng đế

Người dân Trung Quốc sau ba năm bị nhốt trong chiếc rọ “Zero Covid” của Tập Cận Bình nay đã bừng bừng tỉnh ngộ. (Podcaster: Nam Dương)
Cò trái phiếu
Sở dĩ Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có cơ hội dùng thủ thuật phù phép qua miệng lưỡi của người trung gian, nói nôm na là “cò trái phiếu”.
Tứ bề thọ địch
Địch đây là giặc tham nhũng, là lỗi hệ thống và Trung Quốc. Trong nước đang xôn xao về vụ Việt Á với hai khuôn mặt cộm cán vừa bị…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: