Mai Thảo

Đêm giã từ Hà Nội

Trong đêm giã từ, ba mươi sáu phố phường đi dần vào những tầng lớp của ký ức. Bên này, bên kia. Giã từ Hà Nội. Những con người cúi…
Những đêm Saigon
Đêm của Sài Gòn một thuở như thế nào? Xin mời nghe lại đêm Sài Gòn với tuyệt bút miêu tả của nhà văn Mai Thảo, qua giọng đọc của Phan Hoàng My…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: