Phạm Đình Trọng

Tầm của chính khách Việt Nam
Thoáng qua vài gương mặt chính khách hàng đầu trên chính trường Việt Nam, người dân phải đau buồn và hổ thẹn nhận ra rằng quan chức ở tầm chính khách trong chính trường Việt Nam quá thiếu vắng những chính khách xứng tầm với dân tộc văn hiến, với thời đại dân chủ văn minh… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: