Thúy Hà

Saigon Nhỏ staff writer

Cuốn chả giò gói cuộn tình thân
Cứ thế, chả giò là một món ăn… tùy hỷ, tùy sản vật vùng miền, với sự sáng tạo vô biên và xúc cảm vô tận. Như nhà văn Võ Phiến nhận định: “Người ta không chỉ ăn bằng mồm. Con người ăn là ăn bằng cả gốc gác quê hương, bằng phong tục tập quán của mình, bằng cái khí chất riêng biệt của cơ thể mình, cũng như bằng lịch sử, bằng văn hóa của xứ sở mình” (Podcaster: Phan Hoàng My)
Rau tên lửa, hành lá, và trang giấy trắng khởi đầu
COVID-19 đã chứng minh cho loài người thấy mình không phải là "bất khả xâm phạm". Nó cho thấy sự phát triển của văn minh nhân loại vẫn không thể tách biệt con người khỏi Trái đất hay môi trường xung quanh... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: