Triều Phong

Hoa rụng ven đường
Đời người đôi lúc thịnh hay suy, vinh quang hoặc tủi nhục là do bị ảnh hưởng bởi các quyết sách của giới lãnh đạo trong từng giai đoạn lịch…
Qua cơn bĩ cực
Người ta bắt đầu kêu nhau ơi ới. Mọi người tuân lệnh răm rắp, không ai dám nói hay có bất cứ hành động hoặc cử chỉ phản đối nào.
Ngày không mong đợi
Danh vọng, tiếng tăm, đúng là có sinh thì có diệt. Đời là mộng ảo, vô thường! Chỉ có sự chân chính là có giá trị trường tồn theo năm tháng… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: