Triều Phong

Hoa rụng ven đường
Đời người đôi lúc thịnh hay suy, vinh quang hoặc tủi nhục là do bị ảnh hưởng bởi các quyết sách của giới lãnh đạo trong từng giai đoạn lịch…
Qua cơn bĩ cực
Người ta bắt đầu kêu nhau ơi ới. Mọi người tuân lệnh răm rắp, không ai dám nói hay có bất cứ hành động hoặc cử chỉ phản đối nào.
Ngày không mong đợi
Danh vọng, tiếng tăm, đúng là có sinh thì có diệt. Đời là mộng ảo, vô thường! Chỉ có sự chân chính là có giá trị trường tồn theo năm tháng… (Podcaster: Nam Dương)
Chiến tranh và khổ đau
Putin đã để lại hình ảnh của một nhà độc tài gớm ghiếc như Hitler ngày xưa. Ông đã để lại cuộc chiến tranh mà ngày sau nhân loại luôn nhắc đến như một cuộc xâm lăng hơn là vệ quốc mà ông đã biện minh cho hành động của mình… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Con đò nhân ái
Suốt hành trình 20 lần vượt biển tìm tự do từ 1978 đến 1989, tôi đã trải qua ba lần tù tội, mất gần sáu năm ở các trại tạm giam và gần 11 năm ở trại tỵ nạn PFAC. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình cần phải nhắc lại để bày tỏ lòng ghi ơn những ân nhân từng giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: