Văn Lê

Kiên nhẫn và đợi chờ

Cuộc sinh tồn nào cũng phải trải qua đau thương, đó là hành trang để sống tình người. Được tiếp nhận ơn nghĩa là cần phải biết ơn, và đền…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: