Antony Blinken

Quảng Cáo
Thượng viện phê chuẩn ông Antony Blinken làm Ngoại trưởng
Thượng viện Hoa Kỳ sáng nay thứ Ba 26-01 đã chuẩn thuận ông Antony Blinken - một nhà ngoại giao lão làng, làm bộ trưởng ngoại giao sau khi được đảm bảo rằng ông sẽ duy trì cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc và củng cố quan hệ với các đồng minh.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: