bệnh tim

Người bị bệnh tim dễ bị thiệt mạng vì COVID-19
46% người Mỹ thành niên bị những chứng bệnh về tim mạch. Trong số những người này, người Mỹ da đen chiếm tỉ lệ cao, và trong số những người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ, số người da đen cũng rất cao so với tỉ lệ trong toàn bộ dân chúng của họ.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: