Biden

Quảng Cáo
Thế giới nghĩ gì về bầu cử tổng thống Mỹ?
Chỉ có công dân Mỹ mới có quyền bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng cuộc bầu cử đầy kịch tính năm nay đã trở thành mối quan tâm hàng đầu về chính trị của hầu như mọi người dân trên thế giới. Điều dễ hiểu là người lãnh đạo nước Mỹ sẽ ban hành những chính sách, những chiến lược chiến thuật không chỉ áp dụng ở nước Mỹ mà còn tác động sâu sắc tới tình hình thế giới trên tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả mọi người.
Đảng Dân Chủ phân hóa
Đảng DC có lúc hiện hình như một khủng long hai đầu, cắn nhau chết bỏ. Cái đầu thiên tả cực đoan đã rụng, còn lại cái đầu "tương đối" ôn hòa bên cụ Biden.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: