Chí Hòa

Vì sao đất Ông Tạ oan khiên, nhiều oan hồn và nghĩa địa nhất Sài Gòn – Gia Định?
Cuộc chiến kéo dài hai ngày 24 và 25-2-1861, quân An Nam loại khỏi vòng chiến 300 lính Pháp - Tây Ban Nha, 12 bị giết tại trận, nhiều người bị thương không cứu được. Người ta đã chôn binh lính trong một cái hố nằm giữa đồn Tả Hậu và tường thành của đồn Hữu, và chôn ông Laregnère ở nơi ông đã ngã xuống. Những oan hồn đã ở đó hàng trăm năm.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: