chuyển tiền

Google chuyển nhầm $250,000

Trên trang Twitter cá nhân, kỹ sư bảo mật Sam Curry cho biết ba tuần trước anh được Google chuyển vào tài khoản $249,999.99. “Đã hơn ba tuần từ khi…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: