Cúm lạ Vũ Hán

Quảng Cáo
Mỹ cắt mạnh chi tiêu xã hội và môi trường
Các khoản cắt giảm của ngân sách sẽ nhắm vào các chương trình an sinh xã hội dành cho người Mỹ, đó là: 130 tỉ cắt từ việc trợ giá các loại biệt dược, 292 tỉ từ việc trợ cấp sức khỏe cho người già, 70 tỉ từ việc trợ cấp cho người tàn tật.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: