Diamond Princess

Grand Princess chưa biết về đâu
Hiện trên tàu còn có khoảng 1100 người là thành viên của thủy thủ đoàn, trong đó có khoảng 600 người Philippines, ngoài ra là người Hàn Quốc, Sri Lanka, và Ý.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: