Fauci

Bác sĩ Fauci được tăng cường bảo vệ vì bị đe dọa
Những hành động của ông Fauci trong những ngày gần đây đã thu hút rất nhiều người ủng hộ ông, cho là ông can đảm nói lên sự thật dựa trên những số liệu và kiến thức khoa học, nhưng ông cũng bị tấn công bởi những nhóm cực hữu ủng hộ Tổng thống Trump.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: