Ford

Quảng Cáo
Ford sẽ mở ‘platform’ bán xe cũ trực tuyến
“Platform” này sẽ kết nối toàn bộ số lượng xe hơi cũ trong kho của 3,100 cửa hàng Ford rồi rao bán trên một trang web duy nhất. Trang web sẽ bảo đảm giá cả và giao hàng, và sẽ bao gồm một “sản phẩm cũ được chứng nhận,” nhưng Ford không nói rõ là sản phẩm gì.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: