Gaza

Xung đột Trung Đông và thế khó của Hoa Kỳ
Bạo lực giữa Israel và Palestine đang kéo Hoa Kỳ trở lại một cuộc xung đột mà chính quyền Biden hy vọng có thể tránh được để tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên khác như vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi nền kinh tế và giải quyết bài toán di dân.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: