giáo viên

Quảng Cáo
Giáo dục thay đổi thế nào, thời hậu COVID-19?
Nhờ sự kết nối công nghệ, giáo dục sẽ thay đổi cách dạy và học, cũng như vai trò và mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh. Đây là thời điểm tốt để các nhà giáo dục nhìn vào tương lai của ngành, chuẩn bị cho cho các em trở lại trường sau COVID-19.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: