hỗ trợ trực tiếp

Sắp có đợt hỗ trợ tiền thứ hai cho người dân Mỹ?
Các nhà lập pháp của hai viện Quốc hội Mỹ đã quay lại làm việc từ hôm nay thứ Hai 20-07 nhằm thảo luận và thông qua một dự luật cứu trợ mới để giúp người dân Mỹ đối phó với đại dịch Covid-19 đang hoành hành trở lại; trong dự luật chắc sẽ có khoản hỗ trợ đợt hai cho người dân.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: