Kế hoạch Cứu Nguy Nước Mỹ

Bao giờ được nhận tiền hỗ trợ 1.400 USD?
Với số phiếu 220-211, Hạ viện Hoa Kỳ sáng nay thứ Tư 10-03-2021 đã thông qua dự luật “Kế hoạch Cứu Nguy Nước Mỹ” (American Rescue Plan) - một gói hỗ trợ cho người dân trong đại dịch Covid-19 có chi phí tới 1.900 tỷ USD - lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: