kỳ thị chủng tộc

Anh không thể chết
NHÃ DUY LTS: Sự kiện một kỳ thị người Châu Á đang bùng lên, khiến nhiều thảm cảnh xảy ra đau lòng. Câu chuyện của Elcias Hemandez-Ortiz  dưới đây là…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: