luật tài sản

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 6)
Qua các bài trước hẳn quý độc giả đã có khái niệm về Luật Tài Sản Hoa Kỳ liên quan đến việc chuyển tài sản cho người khác khi qua đời với các Luật Di Chúc, Luật Di Sản không trăn trối, và luật tín mục. Như vậy nên chọn cách nào có lợi nhất trong việc để lại của cải cho kế thừa là lập di chúc hay lập tín mục ủy thác hay không lập gì hết?
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 5)
Những người có tài sản lớn, nhất là những người có nhiều của cải, nhà đất nên lập tín mục càng sớm càng tốt. Ngược lại một người trẻ tuổi và mạnh khỏe không có vốn liếng là bao thì không cần lập tín mục.
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 4)
Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của Luật Tài Sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: