Nancy Pelosi

Quảng Cáo
Tòa Bạch ốc đề nghị gói cứu trợ kinh tế 1,8 ngàn tỷ
Tòa Bạch ốc đưa ra một đề nghị trị giá 1,8 ngàn tỷ Mỹ kim để thương thảo với Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát nhằm tiến tới một dự luật cứu trợ kinh tế mới. Đề nghị này thu hẹp khoảng cách giữa hai bên vào lúc đã gần hết thời gian xem xét và ban hành một gói cứu trợ kinh tế trước ngày bầu cử.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: