RẮN

Rắn độc tràn vào trụ sở, nhà dân sau lũ ở Hà Tĩnh
Ba ngày qua sau khi nước lũ rút, cán bộ Ủy Ban Nhân Dân xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dọn dẹp trụ sở và phòng làm việc thì phát giác rắn độc bò dưới nền nhà, trên tường, thành cửa, hoặc nằm cuộn tròn trong các hộp carton.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: