tin đồn

Tin vịt đáng sợ không thua Coronavirus
Coronavirus rất nguy hiểm, nhưng có một thứ nguy hiểm không kém mà lại phát tán nhanh hơn cả virus, đó là các thông tin giả, thuyết âm mưu đã đẩy sự hoảng loạn, sợ hãi trong cộng đồng cao hơn, khi nạn dịch đang lan rộng khắp nơi thế giới.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: