USS Theodore Roosevelt

Quảng Cáo
Hàng không mẫu hạm Mỹ ghé Đà Nẵng, báo chí Việt Nam im lặng
Trang web của tờ Tuổi Trẻ tại Sài Gòn có đưa một số tin về hoạt động liên quan đến sự kiện, nhưng không nằm trên trang nhất, và chỉ nói về một hoạt động giao lưu của các thủy thủ với trẻ em Việt Nam khuyết tật tại Đà Nẵng. Tuy nhiên tờ Tuổi Trẻ cũng nói là có 40 phóng viên được lên tàu để làm việc.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: