Cư dân Westminster thuê nhà được trợ cấp $1,500/tháng

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Cư dân có thể nộp đơn tại Tòa Thị Chính Westminster. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Thành phố Westminster công bố chương trình Westminster CARES trợ cấp tiền thuê nhà cho cư dân bị ảnh hưởng tài chính vì dịch COVID-19, với số tiền mỗi tháng lên đến $1,500.

Cư dân Westminster có thể nhận được $1,500/tháng để thuê nhà. Hình minh họa: Thiện Lê

Westminster nhận được số tiền Community Development Block Grant Coronavirus (CDBG-CV3) theo đạo luật CARES. Vào ngày 9 Tháng Mười Hai, Hội Đồng Thành Phố thông qua việc sử dụng tiền CDBG-CV3 để hỗ trợ cư dân phần nào trong việc trả tiền thuê nhà, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Chương trình Westminster CARES hay WCARES sẽ trợ cấp tiền thuê nhà trong ba tháng cho những cư dân Westminster bị ảnh hưởng về tài chính do dịch COVID-19, và số tiền tối đa mỗi tháng là $1,500.

Thành phố Westminster cho biết sẽ cho cư dân nhận đơn ghi danh vào ngày 11 Tháng Giêng, 2021, và giai đoạn nộp đơn sẽ bắt đầu từ ngày 13 Tháng Giêng. Người nộp đơn sẽ được thành phố chọn theo hình thức xổ số, và họ sẽ phê duyệt đơn theo khả năng hỗ trợ.

Điều kiện

Để được chọn nhận trợ cấp WCARES, người nộp đơn phải làm theo các điều kiện dưới đây:

1-Có đơn ghi danh của thành phố.

2-Phải là cư dân của thành phố Westminster.

3-Có hợp đồng thuê nhà tại Westminster. Thành phố sẽ giúp cư dân tiếp tục ở tại nơi đang thuê.

4-Cư dân phải thỏa thuận với chủ nhà để họ nhận tiền trợ cấp WCARES. Thành phố sẽ thay mặt gia đình để trực tiếp trả tiền nhà cho chủ trong ba tháng.

5-Thu nhập của gia đình phải dưới 50% mức trung vị khu vực.

6-Không được nhận những trợ cấp cho thuê nhà khác như Section 8, Permanent Supportive Housing (PSH) hoặc các chương trình dựa theo dự án hay dựa theo điều kiện của người thuê nhà. Nhận các chương trình đó sẽ tính là trùng lập, và cư dân sẽ không được nhận trợ cấp WCARES.

7-Cung cấp bằng chứng bị ảnh hưởng tài chính do COVID-19 như thư từ nơi làm việc, chứng minh mất thu nhập, chứng minh mất việc làm hay bị giảm giờ hoặc giấy chứng minh chi phí y tế tăng.

Mức thu nhập đủ điều kiện nhận WCARE

Theo thành phố Westminster, để đủ điều kiện nhận trợ cấp WCARES, cư dân phải có thu nhập không được cao hơn 50% mức trung vị khu vực.

1-Nếu chỉ có một người sống trong nhà, mức thu nhập để nhận trợ cấp WCARES là $44,850.

2-Nhà có hai người phải có tổng thu nhập tối đa là $51,250.

3-Nhà có ba người phải có tổng thu nhập tối đa là $57,650.

4-Nhà có bốn người phải có tổng thu nhập tối đa là $64,050.

5-Nhà có năm người phải có tổng thu nhập tối đa là $69,200.

6-Nhà có sáu người phải có tổng thu nhập tối đa là $74,300.

7-Nhà có bảy người phải có tổng thu nhập tối đa là $79,450.

8-Nhà có tám người phải có tổng thu nhập tối đa là $84,550.

Cư dân có thể gửi thư đến hoặc nộp đơn tại Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Westminster. (Hình: City of Westminster)

Cách nộp đơn

Thành phố Westminster sẽ chính thức nhận đơn từ ngày 13 đến ngày 28 Tháng Giêng, 2021, và có thể gia hạn thời gian nhận đơn này. Cư dân phải nộp đơn và các tài liệu cần thiết tại Tòa Thị Chính Westminster hoặc Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Westminster. Hai địa điểm này sẽ có bảng hướng dẫn phía trước, kèm theo số điện thoại của thành phố trên bảng. Cư dân chỉ cần gọi số điện thoại đó để có nhân viên thành phố ra lấy đơn ghi danh cho WCARES.

Vào ngày 21 Tháng Giêng, thành phố sẽ cho cư dân đến nộp đơn tại Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Westminster tại địa chỉ 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tuy nhiên, địa điểm này chỉ nhận đơn trong một ngày đó thôi.

Cư dân cũng có thể nộp đơn qua thư, gửi đến Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Westminster ở địa chỉ 7200 Plaza St., Westminster, CA 92683.

Nếu có thắc mắc về chương trình WCARES, cư dân có thể gọi số điện thoại (714) 898-3311 ext. 4314, hoặc gửi email đến địa chỉ [email protected].

THIỆN LÊ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: