Cựu PTT Mike Pence: Nói ‘không’nghĩa là có

AP đã hỏi Mike Pence liệu ông có giữ lại bất kỳ tài liệu mật nào khi rời White House? Câu trả lời của Mike Pence là: “Không”