Phân Ưu

Share:

Cung Kính Phân Ưu

Do tiếp nhận Cáo Bạch từ Chùa Đạo Quang, Garland, Texas,

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức

Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy

Việt Nam Hải Ngoại – Hoa Kỳ

Viện Chủ Chùa Đạo Quang

Garland, Texas, Hoa Kỳ

Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch tối Ngày 7 Tháng 1, 2022 (Mồng 5 Tháng Chạp năm Tân Sửu), Thế Thọ 78 tuổi.

Chúng tôi nhóm Đệ Tử của Quý Tôn Sư Thích Tịnh Đức – Cùng là Bằng Hữu Đồng Môn Phan Châu Trinh Đà Nẵng, do duyên lành đã có cơ may chung học với Cựu Học Sinh Thế Danh Tôn Thất Toản (Niên Khóa 1957-1964) nơi quê nhà Việt Nam trước 1975 – Và năm tháng chia xẻ Ân Phúc Phật Đạo trên đất Mỹ, ở hải ngoại.

Thỉnh Nguyện Ân Đức Cao Trọng từ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức mãi tỏa chiếu, hiển thị giữa chốn trần thế đầy nguy nan; linh hướng, độ trì tấm lòng, cuộc sống Đệ Tử-Bằng Hữu chúng tôi.

Cung Kính Phân Ưu:

Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng (1952-1975):

Phan Nhật Nam; Phan Thanh Hòa-Đào; Hà Thức-Nhung; Nguyễn Tuấn-Hòa; Trinh Diệu Lan-Thông; Bạch Thế Thức; Huỳnh Thị Phú; Lê Như Hảo; Nguyễn Liên Hương; Nguyễn Phương Nga; Phạm Quỳnh Chi; Phan Thu Liên; và Phan Thu Hà.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: