Tranh cãi quyết liệt quanh luật chống phá thai của Texas

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai, cho biết họ sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công chống lại những người tìm kiếm hoặc cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas, sau khi tiểu bang này ban hành luật cấm gần như toàn bộ việc phá thai – một đạo luật … Continue reading Tranh cãi quyết liệt quanh luật chống phá thai của Texas