“Qua Cơn Mê” – Bài hát về ước vọng hòa bình, mãi đến năm 2011 mới được cấp phép

Bài hát Qua Cơn Mê của hai tác giả Trần Trịnh, Nhật Ngân sáng tác năm 1971. Hai tác giả Trần Trịnh và Nhật Ngân sáng tác bài này, cùng với bài Một Mai Giã Từ Vũ Khí, để  thể hiện nỗi mong mỏi chiến tranh nhanh kết thúc và người lính được trở về, … Continue reading “Qua Cơn Mê” – Bài hát về ước vọng hòa bình, mãi đến năm 2011 mới được cấp phép