Dịch bệnh và phẩm giá con người

Dịch bệnh Covid-19 càn quét Sài Gòn còn hơn một nỗi thù. Chưa bao giờ số người chết lại nhiều và nhanh như thế.