Cô giáo Lê Thị Dung không được trả tự do ngay như đề nghị của các luật sư

Cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên phạt 15 tháng tù, thay vì được trả tự do như đề nghị của sáu luật sư tình nguyện bào chữa miễn phí.