‘Quốc hội phá rừng chứ không phải lâm tặc’ (*)

Người dân biết trong sự phẫn nộ, vì quyết định tàn phá lá phổi thiên nhiên lại được những ông bà “đại biểu nhân dân” thông qua.