Việt Nam: Chất lượng giảm, học phí tăng

Hà Nội công bố sẽ tăng học phí từ mầm non đến trung học phổ thông trong niên khóa tới.