Vụ đột kích ở Đắk Lắk: Vì sao người Thượng nổi giận?

Để tiện bề đàn áp, công an và bộ máy tuyên truyền của Hà Nội luôn dựng những tin tức về âm mưu của Fulro và sự trở lại của nhà nước Dega.