Cư dân California cần biết để giữ bảo hiểm Medi-Cal

Cư dân cẩn thận để không bị loại khỏi Medi-Cal. (Hình: L.A. Care Medicare Plus)

SACRAMENTO, California (NV) – Mỗi tháng có đến hàng chục ngàn cư dân California mất bảo hiểm Medi-Cal, và họ cần biết phải làm gì để giữ và nếu mất thì nên làm gì?

Theo CalMatters, từ Tháng Sáu năm nay đến Tháng Năm, 2024, hơn 15 triệu cư dân California, khoảng 1/3 dân số của tiểu bang, đang nhận bảo hiểm Medi-Cal sẽ được xét duyệt lại.

Khoảng một nửa số người đó được tự động gia hạn bảo hiểm vì các giới chức tìm được thông tin của họ trong hệ thống lưu trữ hồ sơ. Những người còn lại nhận được phong bì vàng để điền thông tin rồi gửi cho văn phòng Medi-Cal của quận hạt.

Từ ngày 1 Tháng Bảy năm nay, hơn 300,000 cư dân California mất Medi-Cal, nhưng đa số là vì hồ sơ, không gửi đơn xin gia hạn hay điền thông tin không chính xác. Trong khi đó, một số người mất Medi-Cal vì những thay đổi trong cuộc sống như có việc làm mới lương cao hơn.

Dưới đây là những điều cần biết khi mất bảo hiểm Medi-Cal.

Làm sao để biết mình không được nhận Medi-Cal nữa?

Cư dân sẽ nhận được tin qua thư. Nếu không nhận được thư mà nghĩ mình không nhận được bảo hiểm nữa, cư dân có thể gọi điện thoại cho văn phòng Medi-Cal địa phương để kiểm tra.

Một cách khác là đến phòng khám bác sĩ quen thuộc hay đến bệnh viện để họ kiểm tra thông tin đó.

Nếu có thắc mắc về điều kiện nhận Medi-Cal, cư dân có thể liên lạc bộ phận chuyên về bảo hiểm đó của Sở Dịch Vụ Y Tế California qua số điện thoại (916) 552-9200.

Thông báo kêu gọi giữ bảo hiểm của Medi-Cal. (Hình: Department of Healthcare Services)

Làm gì khi đủ điều kiện cho Medi-Cal nhưng vẫn bị loại?

Tiểu bang cho cư dân 90 ngày để khiếu nại nếu mất bảo hiểm trong khi đủ điều kiện.

Trong vòng 90 ngày đó, cư dân nên điền hết mọi giấy tờ gia hạn trong phong bì màu vàng của Medi-Cal, cung cấp thêm mọi thông tin đang thiếu và gửi cho văn phòng Medi-Cal địa phương.

Nếu mất phong bì hay đã gửi nhưng vẫn bị mất bảo hiểm, cư dân nên liên lạc văn phòng Medi-Cal địa phương ngay lập tức hoặc đến phòng khám bác sĩ hay bệnh viện để biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu không nhận được thư của Medi-Cal vì nhiều lý do và sắp hết hạn nộp đơn, cư dân có thể nhờ nhân viên của văn phòng địa phương gửi thông tin qua máy điện toán hay điện thoại.

Nếu đã qua 90 ngày khiếu nại, cư dân phải nộp đơn xin Medi-Cal lại, có nghĩa là điền lại mọi thông tin để xin lại từ đầu.

Khiếu nại Medi-Cal bằng cách nào?

Nếu nhận được tin bị loại khỏi Medi-Cal, cư dân có quyền xin giải thích với Sở Dịch Vụ Y Tế (DHCS) và khiếu nại về việc mất bảo hiểm. Điều này sẽ giúp họ tiếp tục nhận được bảo hiểm cho đến khi tiểu bang xét duyệt xong.

Nhiều chuyên gia y tế cho biết nhiều người không đọc thư nên không khiếu nại.

Theo thông tin từ DHCS, những người sống ở California dưới 26 tuổi và trên 50 tuổi có thể xin Medi-Cal bất kể tình trạng di trú ra sao, có nghĩa là những cư dân không có giấy tờ vẫn có thể xin bảo hiểm này.

Từ ngày 1 Tháng Giêng, 2024, cư dân California thuộc mọi độ tuổi có thể xin Medi-Cal, với bất kể tình trạng di trú.

Medi-Cal kêu gọi cư dân để ý thư gia hạn. (Hình: Department of Healthcare Services)

Mua bảo hiểm như thế nào nếu không được nhận Medi-Cal nữa?

Nếu không đủ điều kiện để tiếp tục nhận Medi-Cal, cư dân vẫn có thể mua bảo hiểm giá rẻ qua Covered California, hệ thống bán bảo hiểm của tiểu bang.

Những người có thu nhập lên đến 250% của mức nghèo khó do liên bang đặt ra, có nghĩa là $33,975/năm cho một người hay $69,375/năm cho gia đình bốn người, có thể mua bảo hiểm giá rẻ qua Covered California.

Nếu từ 65 tuổi trở lên hay bị khuyết tật, cư dân có thể xin bảo hiểm Medicare, giúp trả viện phí, chi phí chăm sóc y tế và thậm chí cả tiền cho thuốc kê toa.

Làm cách nào để không bị loại khỏi Medi-Cal?

Cư dân nên để ý đến mọi thư từ của văn phòng Medi-Cal địa phương. Nếu mới chuyển nhà, cư dân nên đổi địa chỉ trên trang web của Medi-Cal hoặc liên lạc văn phòng địa phương.

Cư dân còn phải gia hạn và cập nhật thông tin Medi-Cal mỗi năm, nên để các hồ sơ cần thiết ở nơi dễ tìm.

Ngoài ra, cư dân còn có thể ghi danh để tiểu bang nhắc nhở đến lúc gia hạn qua trang web keepmedicalcoverage.org.

Thông báo giữ Medi-Cal cho gia đình. (Hình: Department of Healthcare Services)

Những nguồn lực khác để giúp đỡ về Medi-Cal

DHCS có những thông tin quan trọng để giúp đỡ cư dân về Medi-Cal. Những thông tin đó gồm có cách liên lạc với văn phòng địa phương, danh sách và thời gian của các sinh hoạt y tế cộng đồng hay các hội chợ y tế để cư dân xin thông tin, và còn hướng dẫn cư dân làm gì khi mất Medi-Cal.

Để được trợ giúp về ghi danh lại cho Medi-Cal, cư dân có thể liên lạc với văn phòng Medi-Cal Ombudsman. Đó là một dịch vụ hỗ trợ cư dân về bất cứ vấn đề liên quan đến bảo hiểm này qua trang web www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx hoặc qua số điện thoại (888) 452-8609.

Cư dân còn có thể sử dụng các dịch vụ khác như Health Consumer Alliance qua trang web healthconsumer.org hay qua số điện thoại số điện thoại (888) 804-3536.

Một dịch vụ khác đáng sử dụng là benefitscal.com có đến 20 ngôn ngữ giúp cư dân xin Medi-Cal dễ hơn.

Người cao niên và những người gặp khó khăn được giúp đỡ nhiều hơn hay không?

Người cao niên và người khuyết tật có tỷ lệ bị loại khỏi Medi-Cal nhiều hơn, thêm vào đó là phụ nữ có thai và người dưới 21 tuổi. Vào Tháng Sáu, 2023, những người này có tỷ lệ bị loại đến 26.7% so với tỷ lệ 21% bình thường.

Các chuyên gia y tế cho biết người cao niên và người khuyết tật có thể được nhận cả hai bảo hiểm Medicare và Medi-Cal. Họ thường sử dụng những phúc lợi hay dịch vụ của Medi-Cal để bù đắp cho các thiếu sót của Medicare. Nếu mất Medi-Cal, họ sẽ mất các dịch vụ y tế quan trọng và phải bị trừ tiền trong check tiền an sinh xã hội.

Người cao niên có thể liên lạc với các tổ chức cộng đồng để được giúp đỡ trong quá trình xin Medi-Cal.

DHCS còn đưa ra nhiều thông tin trên mạng xã hội để nhắc nhở cư dân giữ bảo hiểm, với 19 ngôn ngữ, có cả tiếng Việt.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: