Nạn nhân mất cắp phúc lợi thực phẩm SNAP sẽ được tiểu bang đền tiền

TULSA, Oklahoma – Người thọ hưởng “food stamp,” thẻ mua thực phẩm SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), của chính phủ bị đánh cắp mất thẻ, làm giả thẻ, hoặc những hình thức lường gạt khác, có thể được chính phủ bồi thường thiệt hại.

Cùng với những tiểu bang khác trên toàn quốc, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ gần đây đã phê duyệt cho Sở Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang Oklahoma được dùng ngân sách liên bang để bồi hoàn phúc lợi thực phẩm SNAP bị đánh cắp từ ngày 1 Tháng Mười, 2022, cho đến ngày 30 Tháng Chín, 2024.

Thành phần thọ hưởng SNAP là những người có lợi tức thấp và phải dựa vào sự hỗ trợ này để có thức ăn cho gia đình họ, bà Deb Smith, giám đốc phân ngành Dịch Vụ Người Lớn và Gia Đình, nhận định.

Bắt đầu từ Thứ Tư, 26 Tháng Bảy, các gia đình đang hưởng SNAP mà bị đánh cắp bằng những hình thức gian lận có thể nộp đơn xin bồi hoàn. Nạn nhân mất SNAP cần nộp đơn trình báo và xin được bồi hoàn trong vòng 30 ngày kể từ khi biết mình bị đánh cắp tiền mua thực phẩm.

Những ai là nạn nhân từ ngày 1 Tháng Mười, 2022, đến ngày 24 Tháng Bảy, 2023, thì hạn chót để nộp đơn trình báo và xin bồi thường là ngày 25 Tháng Chín, 2023.

Ở tiểu bang Oklahoma, người thọ hưởng SNAP có thể gọi điện thoại 405-522-5050, đến văn phòng Human Services Center, hoặc gửi thư về Oklahoma Human Services, SNAP, PO Box 25352, Oklahoma City, OK 73125. Nhân viên sở xã hội sẽ giúp nạn nhân điền đơn để trình báo và xin bồi hoàn tiền đã mất.

Khi liên lạc với sở xã hội, nạn nhân cần giải thích rõ trường hợp nào SNAP bị đánh cắp; nạn nhân có vẫn giữ thẻ SNAP trong lúc bị mất tiền hay không; một danh sách những số tiền bị mất trộm và nhà bán lẻ liên quan.

Mỗi người đang thọ hưởng SNAP được trình báo để xin hoàn tiền mất cắp hai lần mỗi năm tài khóa, và số tiền bồi hoàn sẽ không vượt quá hai tháng phúc lợi SNAP. (TTHN)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: