Little Saigon

Tòa kháng án liên bang: TT Trump phải giao hồ sơ thuế cho công tố New York

87

NEW YORK, New York – Công tố viên ở Manhattan, New York, có quyền đòi hồ sơ thuế của Tổng Thống Donald Trump, theo phán quyết của một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Tư, 7 Tháng Mười, tạo thêm một thất bại nữa cho nỗ lực ngăn không cho các điều tra viên được xem hồ sơ thuế của tổng thống. Vụ tranh tụng này nay nhiều phần là sẽ được tiếp tục ở Tối Cao Pháp Viện, theo bản tin của CNN.

Tòa Kháng Án Số 2  bác bỏ các lý lẽ do phía Tổng Thống Trump đưa ra, rằng giấy đòi hồ sơ quá khái quát và không được đưa ra vì nhu cầu công lý.

Tòa nói rằng: “Chúng tôi đã xem xét mọi khía cạnh tổng thống nêu ra khi kháng án và không thấy có lý do gì để thay đổi phán quyết trước đây.”

Một phát ngôn viên cho Biện Lý Manhattan Cyrus Vance từ chối không có lời bình luận gì. Một đại diện Bộ Tư Pháp nói sẽ duyệt xét phán quyết của tòa.

Đơn kiện là nỗ lực mới nhất của phía Tổng Thống Trump nhằm không thi hành giấy đòi hồ sơ thuế, tiếp theo sau một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện vài tháng trước đây rằng tổng thống Mỹ không hoàn toàn được quyền miễn tố từ một đại bồi thẩm đoàn cấp tiểu bang. (V.Giang)