Dân tộc thiểu số trình diễn nhạc cổ truyền tại Trung Quốc

Share:
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
Đồng bào thiểu số Dong tham dự một buổi trình diễn nhạc tại  Quận Congjiang County, Trung Quốc, vào cuối tháng Mười Một, 2016. (Hình: VCG/VCG via Getty Images).
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
(Hình: VCG/VCG via Getty Images).
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
(Hình: VCG/VCG via Getty Images).
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
(Hình: VCG/VCG via Getty Images).
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
(Hình: VCG/VCG via Getty Images).
CONGJIANG, CHINA - NOVEMBER 28: Over 1,300 Dong people take part in a Kam Grand Choir performance on November 28, 2016 in Congjiang County, China. The Kam Grand Choir, also known as the Grand Song of the Dong ethnic minority, was proclaimed by UNESCO as an Intangible Culture Heritage in 2009. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
(Hình: VCG/VCG via Getty Images).

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: