Trần Văn Khê – còn mãi trăm năm!

Mời đọc lại bài viết của Trần Văn Khê trên tạp chí Bách Khoa số 169 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ông ra đời.