Cinema

Quảng Cáo
Khi đồng hồ… đóng phim
Đồng hồ có một lịch sử khá dày cộm với màn bạc. Mối quan hệ giữa các phim James Bond và đồng hồ Rolex có thể nói là “kinh điển”.
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: