“GIẢI PHÓNG”?

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Giải phóng “cái gì”, “giải phóng” ai?

Có chăng ba thứ Đạp, Đồng, Đài

Chúng sống miền Nam người xem rẻ

Mong về đất Bắc kiếm tương lai

 

Thằng nghèo đi “giải phóng” anh giàu

GIẢI rồi vơ vét PHÓNG cho mau

Của cải đua nhau về đất Bắc

Giải hết đợt này tiếp đợt sau

 

Nhờ đảng người dân mới nhận ra

Thấy mình gầy bớt một phần ba

Nguyên nhân cũng bởi nhờ ăn độn

Không đảng bao giờ mới nếm qua

 

“Giải phóng miền Nam” thấy kinh hoàng

Giải lên rừng vắng bắt khai hoang

Giải vào tù ngục vô thời hạn

Một Giải giang sơn bỗng điêu tàn

 

“Giải phóng” nghe sao cứ giật mình

Chắc là nhiễm kẻ bệnh thần kinh

Sang giàu bỗng chốc đều “phải giống”

Thành lũ trâu bò thứ súc sinh

 

Thiên đường cộng sản nếu sống qua

Thiên hạ thất kinh tởn tới già

Bởi được cho ăn toàn bánh vẽ

Lại còn phải sống với quỷ ma

 

Bốn sáu năm qua “giải phóng” rồi

Bộ não người dân đảng cứ nhồi

Nhồi mãi nên đâm ra liệt kháng

Thuốc nào giúp đứng chống bệnh ngồi?

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: